Για γιορτινά πακέτα και εταιρικά δώρα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Φτιάξτε την σύνθεση της αρεσκείας σας και χαρίστε κάτι μοναδικό!

For your gift packages, please contact us. Create your own combination and make a special and unique gift.

Εκτυπώστε το

λογότυπο ή το

μήνυμά σας

Print your logo

or your special message

2 χ 280γρ κ'

2 χ κεραλοιφές

της αρεσκείας σας

2 χ 280gr &

2 χ beeswax creams

2 χ 480γρ

της αρεσκείας σας

2 x 480 gr

2 χ κεραλοιφές

της αρεσκείας σας

2 x beeswax creams

1 χ 780γρ

της αρεσκείας

σας

1 x 780gr

Videos and photos

© 2020 MoKa honey ALL RIGHTS RESERVED